AYA Thuiszorg hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Daarom besteden wij aandacht aan cliëntervaringen en zorgevaluaties. Zo wordt er periodiek een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden en wordt de zorg bij cliënten jaarlijks geëvalueerd.

Wij vinden het belangrijk om kwaliteit te kunnen bieden gedurende het gehele zorgproces. Het gaat dan onder andere om de kwaliteit van de indicatiestelling en intake van de cliënt, goede zorgverlening en de evaluatie van de geleverde zorg. De focus ligt hierbij onder meer op de volgende thema’s:

  • het bewaken van het professioneel handelen
  • de communicatie over het zorgproces
  • registratie van activiteiten en zorgprocessen

Daarnaast is het belangrijk dat alle ondersteunende processen binnen de organisatie goed zijn georganiseerd. Ondersteunende processen zijn zaken die niet direct te maken hebben met de zorgverlening, maar die een organisatie wel moet regelen om de zorgverlening goed te laten verlopen. Het gaat dan om bijvoorbeeld beleid en organisatie, personeel, huisvesting en onderzoek.

HKZHKZlogo

Eén van de mogelijkheden om te beoordelen of een zorginstelling voldoet aan de landelijke kwaliteitsnormen is door de organisatie te toetsen aan de HKZ normering. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, een landelijk erkende organisatie die kwaliteitsnormen voor zorginstellingen opstelt.
Dit certificaat, te vergelijken met het internationaal bekende ISO-certificaat, biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De normen van het HKZ Keurmerk voldoen aan de internationale standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen, de ISO 9001:2008. Een goedgekeurde organisatie krijgt een certificaat voor drie jaar en wordt elk jaar getoetst.

Onze vestiging in Tilburg is sinds juni 2013 HKZ gecertificeerd. De vestiging in Amsterdam heeft in juli 2014 het HKZ kwaliteitskeurmerk behaald.