Klantgerichtheid en samenzorg zijn sleutelwoorden waarmee de dienstverlening van AYA Thuiszorg zich graag kenmerkt. Wij ondersteunen u met plezier bij het in kaart brengen van uw zorgvraag waarmee vervolgens samen met u een zorgleefplan kan worden opgesteld. Door samen hierin te participeren kunnen wij met elkaar werken aan het realiseren van de zorgdoelen die wij samen voor u hebben gefomuleerd.  Kortom samenzorg.

Clientenraad

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) dient iedere zorginstelling een cliëntenraad te hebben. Derhalve is in 2012 de cliëntenraad van AYA Thuiszorg opgericht. Wat is een cliëntenraad? Een cliëntenraad is een onafhankelijke groep mensen die opkomt voor de belangen van…

Meer lezen over Clientenraad

Clienttevredenheid

AYA Thuiszorg ziet zich zelf graag als lerende organisatie die constant in ontwikkeling is. Uw mening, klachten, suggesties en de veranderende wet- en regelgeving zijn bijvoorbeeld factoren die aanleiding kunnen zijn om onszelf blijvend te verbeteren. Echter, één van de…

Meer lezen over Clienttevredenheid

Klachtenbeleid

Onze medewerkers doen hun uiterste best u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het uiteraard een keer voor komen dat u ontevreden bent of een klacht heeft. Indien dit het geval is, meldt het ons gerust. Naast het feit…

Meer lezen over Klachtenbeleid

Kwaliteit

AYA Thuiszorg hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Daarom besteden wij aandacht aan cliëntervaringen en zorgevaluaties. Zo wordt er periodiek een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden en wordt de zorg bij cliënten jaarlijks geëvalueerd. Wij vinden het belangrijk…

Meer lezen over Kwaliteit

Mantelzorgbeleid

Onmisbare aanvulling Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor…

Meer lezen over Mantelzorgbeleid

Privacy

Privacyverklaring Uw privacy is voor AYA Thuiszorg van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan. Hierin staat ook dat wij aan moeten kunnen tonen dat…

Meer lezen over Privacy

Sociale kaart

Gemeenten in Nederland hebben de beschikking over een Sociale Kaart. Een Sociale Kaart geeft een overzicht van instellingen en organisaties op het gebied van hulpverleningsmogelijkheden, welzijn, gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen. De sociale kaart van Amsterdam / Tilburg geeft u een actueel…

Meer lezen over Sociale kaart