Als u hulp nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging of verpleging, dan bent u bij ons in vertrouwde handen. Onze verzorgenden en verpleegkundigen helpen u bij uw dagelijkse verzorging zoals:

wassen;
aankleden;
kousen aantrekken;
wond behandelen;
medicijnen toedienen;
alle andere voorkomende (complexe) verpleegkundige handelingen bij u thuis.
Daarnaast helpen onze medewerkers u bij het eten en drinken als daarvoor een medische reden is.

Na een ziekenhuisopname
Als u in het ziekenhuis opgenomen bent geweest, zorgen wij voor een naadloze overgang van het ziekenhuis naar thuis. De zorg wordt goed op elkaar afgestemd. Tijdens uw opname worden er al afspraken gemaakt, zodat u weet waar u op kunt rekenen als u weer thuis komt.

Indicatie voor verpleging en verzorging
Sinds 2015 valt de verzorging en verpleging aan huis onder de zorgverzekeringswet (ZvW). Om hiervoor in aanmerking te komen, is een indicatie nodig. Indicatiestelling geschiedt door de wijkverpleegkundige die allereerst in een persoonlijk gesprek met u bepaalt wat uw zorgbehoefte is. Naar aanleiding daarvan zal zij een indicatie stellen. Middels de indicatie ziet u duidelijk op welke zorg u recht heeft, hoe vaak en gedurende welke periode. Dit alles wordt vastgelegd in uw zorgleefplan.

Kosten
Voor verpleging en verzorging die vanuit de ZvW wordt vergoed, betaalt u geen eigen risico of eigen bijdrage (zie tabblad “Kosten” op onze website). Voor meer informatie en uitzonderingen verwijzen wij u tevens naar de website van het Centraal Administratie Kantoor: (CAK).

BIG registratie

Onze verpleegkundigen zijn BIG geregistreerd. Conform de wet BIG informeren wij u graag over de registratie van onze verpleegkundigen:

AYA Thuiszorg Amsterdam:

   * F. Debbagh (199 114 875 30)
   * N. Baalla (299 250 739 30)
   * M. Osman (499 264 695 30)

AYA Thuiszorg Tilburg

   * A. G. Kaysi (599 265 595 30)
   * F. Chahid (899 231 476 30)
   * K. El Ghaouty (799 295 425 30)

Zorg aanvragen?

Wilt u verpleging ontvangen van AYA Thuiszorg of wilt u meer informatie over de procedure en het stellen van een indicatie? Vul dan het formulier “Zorg aanvragen?” aan de rechterzijde van deze pagina in. Wij streven ernaar om u binnen één werkdag terug te bellen.
U kunt er uiteraard ook voor kiezen om telefonisch contact met ons op te nemen via:

020 – 411 14 14 (vestiging Amsterdam)

of

013 – 536 5494 (vestiging Tilburg).