Privacyverklaring

Uw privacy is voor AYA Thuiszorg van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan. Hierin staat ook dat wij aan moeten kunnen tonen dat wij ons aan de wet houden en zijn wij verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. In deze verklaring hebben wij op beknopte wijze de verplichtingen van AYA Thuiszorg en de rechten van cliënten (of hun vertegenwoordigers) beschreven.

Wat betekent de privacyverklaring?

In het kort houdt dit in dat wij de verantwoordelijkheid hebben te vertellen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Welke persoonsgegevens wij vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we gegevens mogelijk verstrekken. Uitgangspunt daarbij is dat we alleen persoonsgegevens gebruiken indien dat noodzakelijk is en natuurlijk op een veilige manier.

Klik hier om de volledige privacyverklaring van AYA Thuiszorg te bekijken.

Privacyreglement

Naast de privacyverklaring hebben wij een privacyreglement voor u opgesteld. Hierin zijn uw rechten en plichten en die van AYA Thuiszorg uitgebreid vastgelegd. Wij hebben een privacyreglement voor onze cliënten en een apart privacyreglement voor ons personeel opgesteld.

Klik op één van de onderstaande links om het gewenste reglement in te zien:

Privacyreglement Cliënten

Privacyreglement Personeel

Wilt u meer informatie hierover of is iets niet geheel duidelijk? Bel dan 020 – 411 1414 voor de vestiging in Amsterdam of 013 – 536 5494 voor onze vestiging in Tilburg.