Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) dient iedere zorginstelling een cliëntenraad te hebben. Derhalve is in 2012 de cliëntenraad van AYA Thuiszorg opgericht.

Wat is een cliëntenraad?

Een cliëntenraad is een onafhankelijke groep mensen die opkomt voor de belangen van cliënten van een zorginstelling.  Een cliëntenraad bestaat uit cliënten of hun familieleden. Maar ook kennissen van cliënten kunnen deelnemen aan een cliëntenraad.
Het doel van een cliëntenraad is het bevorderen van de medezeggenschap van cliënten. Dat wil zeggen dat iedere cliënt zijn mening kan geven via de cliëntenraad van zijn zorgaanbieder. De cliëntenraad maakt het dus mogelijk dat cliënten invloed hebben op het beleid van de organisatie.

Wat kan de cliëntenraad van Aya Thuiszorg voor u doen?

Via de cliëntenraad kunt u aangeven wat u vindt van Aya Thuiszorg. Maar wat betekent dit nou in de praktijk? Heeft u regelmatig klachten en heeft u het gevoel dat de Aya Thuiszorg hier te weinig aan doet? Heeft u een wens waarvoor u geen gehoor vindt bij de organisatie? Heeft u opmerkingen over het beleid van Aya Thuiszorg of vindt u dat er bepaalde zaken verbeterd kunnen worden?

Voor al dit soort zaken kunt u terecht bij de cliëntenraad. Iedere vraag of opmerking wordt serieus genomen. De procedure verloopt hierbij als volgt:

  1. Allereerst wordt bekeken of uw vraag of opmerking  voor alle cliënten belangrijk is. Als dat zo is dan zal uw vraag door de raad in behandeling worden genomen. Persoonlijke kwesties die alleen voor u zelf belangrijk zijn worden niet door de cliëntenraad behandeld. Hiervoor kunt u terecht Aya Thuiszorg.
  2. De cliëntenraad vergadert vier keer per jaar met de manager van Aya Thuiszorg. Uw vragen en opmerkingen die voor alle cliënten belangrijk zijn worden tijdens deze vergaderingen besproken met de manager. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat Aya Thuiszorg haar beleid op zo’n manier aanpast waardoor meer rekening wordt gehouden met uw wensen en dat van de overige cliënten.
  3. Na overleg met de manager van Aya Thuiszorg ontvangt u van ons een bericht over uw vraag of opmerking.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?

Vestiging Amsterdam
U kunt de cliëntenraad van onze vestiging in Amsterdam op de volgende manier bereiken:

  1. Telefoon            : 06 – 43 60 71 41
  2. E-mail                : clientenraadaya@hotmail.com

Vestiging Tilburg
U kunt de cliëntenraad van onze vestiging in Tilburg op de volgende manier bereiken:

  1. Telefoon            : 06 – 40 18 37 40
  2. E-mail                : clientenraadayatilburg@outlook.com