Uw privacy

 

Uw privacy is voor AYA Thuiszorg van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan. Hierin staat ook dat wij aan moeten kunnen tonen dat wij ons aan de wet houden en zijn wij verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen.

In de privacyverklaring van AYA Thuiszorg hebben wij op beknopte wijze de  verplichtingen van AYA Thuiszorg en de rechten van cliënten (of hun vertegenwoordigers) beschreven.

Daarnaast hebben wij tevens een privacyreglement opgesteld. In dit document is beschreven op welke wijze wij uitvoering geven aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor inzage in onze Privacyverklaring klik hier 
Voor inzage in ons Privacyreglement Cliënten klik hier
Voor inzage in ons Privacyreglement Personeel klik hier

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor. Bel daarom 020 – 411 1414 voor de vestiging in Amsterdam of 013 – 536 54 94 voor onze vestiging in Tilburg.